maj 22, 2019

U  Boljevcu održana prezentacija novih uredbi Ministarstva poljoprivrede

U Boljevcu održana prezentacija novih uredbi Ministarstva poljoprivrede

Opštinska uprava u Boljevcu u saradnji sa stručnom službom „Agroznanje“ iz Zaječara, organizovala je prezentaciju novih uredbi Ministarstva poljoprivrede, koje se odnose na subvencionisanje poljoprivredne proizvodnje. Posebna tema bilo je subvencionisanje mladih poljoprivrednika od 18 do 40 godina, koji će podsticajna sredsstva moći da koriste pod povoljnijim uslovima. 

Subvencije resornog ministarstva za podsticanje i osnaživanje poljoprivredne proizvodnje, u Boljevcu koriste mnogi proizvodjači. Razvoju poljoprivrede se poklanja posebna pažnja, s obzirom da većina stanovništva živi u seoskim sredinama i bavi se nekim vidom proizvodnje. Svake godine i  opštinski Fond za poljoiprivredu subvencioniše proizvodjače, a ove godine u Fondu je obezbedjeno sedam miliona dinara. Državne subvencije su takodje izuzetno važne, a da bi proizvođači bili dobro informisani, u lokalnoj samoupravi je organizovan skup, na kome je predstavljeno niz novina iz ovogodišnjih uredbi Ministarstva za poljoprivredu. 
Poseban akcenat bio je na subvencijama  za mlade poljoprivrednike, koji će moći da računaju na 75 posto bespovratnih sredstava od ukupne vrednosti investicije. Bilo je reči i o kriterijumima i načinu vrednovanja prijava, koje se podnose Upravi za agrarna plaćanja Ministarstva poljoprivrede. 
Rok za podnošenje prijava Upravi za agrarna plaćanja je 8. jun, a svu neophodnu stručnu pomoć, poljoprivrednicima u Boljevcu obezbedjuje odeljenje za privredu i poljoprivredu Opštinske uprave. 

About The Author

Related posts