novembar 13, 2019

Održana 36. sednica Skupštine opštine Negotin

Održana 36. sednica Skupštine opštine Negotin

Poslednjeg  radnog dana ove nedelje u Negotinu je održana redovna 36. sednica Skupštine opštine. Pred odbornike lokalnog parlamenta,  uz dopune na samoj sednici,  našle su se 24 tačke dnevnog reda, a među najvažnijim,  koje su odbornici usvojili ,  bile su odluka o dugoročnom zaduživanju opštine Negotin od 100 milona dinara kod poslovne banke za kapitalne investicione radove, program korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine u 2017. godini,  izmene odluka o radnom vremenu taksi  službe i više druigih akata iz domena komunalne delatnosti. Usvojene su  takođe i dopuna odluka o osnivčkim aktima  više institucija u kulturi , kao i Javnog preduzeća za komunalne delatnosti “Badnjevo”, a usvojeno je i više druigih rešenja i odluka iz domena rada lokalne samouprave. Sednici je prisustvovao 41  odbornik  od 45 koliko broji  skupštinski saziv, a predsedavao  je dr med. Ljubisav Božilović predsednik Skupštine opštine Negotin.

About The Author

Related posts