jul 16, 2018

JKSP „Zaječar“ za vreme praznika organizuje dežurnu službu

JKSP „Zaječar“ za vreme praznika organizuje dežurnu službu

Javno komunalno -stambeno preduzeće „Zaječar za Uskršnje praznike 14. i 17. aprila za korisnike svojih usluga organizuje dežurnu službu za hitne intervencije na liftovima, elektroinstalacijama, vodovodu i kanalizaciji u zgradama. Potrebe za hitnim intervencijama mogu se prijaviti posredstvom telefona 425 – 305 u vremenu od 7 do 14 sati. U vremenu od 14 do 22 sata potrebe za intervencijama se prijavljuju dežurnim majstorima, prema dnevnom rasporedu koji je izložen na ulazu Javnog komunalno- stambenog preduzeća „Zaječar“ u Zaječaru.

About The Author

Related posts

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com