mart 24, 2019

725 hiljada dinara za projekat matične biblioteke „Svetozar Marković“ u Zaječaru

725 hiljada dinara za projekat matične biblioteke „Svetozar Marković“ u Zaječaru

Ministarstvo kulture i informisanja republike Srbije podržalo je ove godine jedan projekat matične biblioteke „Svetoza Marković“ u Zaječaru „konzervatorsko restauratorske intervencije na zbirci stare i retke knjige“, cilj projekta je zaštita stare i retke bibliotečke građe kao kulturnog dobra, a odobrena sredstva za sufinansiranje ovog  projekta su 725 hiljada dinara. „Stare i retke knjige zahtevaju poseban tretman, te će polica koja bude bila kupljena u te svrhe u mnogome doprineti da se pomenuta bibliotečka građa čuva na odgovarajući način“, kaže direktor matične biblioteke „Svetoza Marković“ u Zaječaru Boban Đorđević. Ministarstvo kulture i informisanja je 11. januara 2017. godine, na osnovu člana 76. stav 1. Zakona o kulturi raspisalo javni konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata iz oblasti kulturnog nasleđa u Republici Srbiji u 2017. godini, između ostalih i za oblast otkrivanja, prikupljanja, istraživanja,dokumentovanja, proučavanja, vrednovanja, zaštite, očuvanja, predstavljanja, interpretacije, upravljanja i korišćenja stare i retke bibliotečke građe. Konkurs je bio otvoren od 11.januara do 12. februara 2017. godine, i na njega je pristiglo 29 prijava. Komisija koja je tim povodom formirana je od 29 konkursnih prijava odobrila ukupno 13 projekata, u ukupnom iznosu od 11,294,780 dinara.

About The Author

Related posts