maj 22, 2019

U Negotinu držana 92. sednica Opštinskog veća

U Negotinu držana 92. sednica Opštinskog veća

U Negotinu je održana 92. sednica Opštinskog veća na kojoj j izmedju ostalog, doneto  Rešenje o zaduženjima članova Opštinskog veća. Po tom rešenju od članova iz starog saziva nova zaduženja dobili su Tatjana Panić, kojoj je uz kulturu i turizam ponovo vraćeno i informisanje i Vojislav Janucić, koji je uz socijalnu politiku preuzeo i društvenu brigu o deci, koju je ranije vodio Mile Ignjatović, dok će doktor Zoran Puslojić i dalje će voditi brigu o zdravstvu i zdravstvenoj zaštiti. Kako prenose i ostali mediji, Daliboru Mašiću poveren je sport i omladina, Draganu Berdiću obrazovanje, a Dragiši Raduloviću saradnja sa dijasporom. Oblasti će naknadno biti dodeljene Dejanu Stefanoviću, Daliboru Ranđeloviću i Miletu Ignjatoviću. Na devedeset drugoj sednici Opštinskog veća razmatrani su nacrti i utvrđeni predlozi odluka o usvajanju izveštaja o radu i finansijskom poslovanju Doma kulture „Stevan Mokranjac“, Istorijskog arhiva, Narodne biblioteke „Dositej Novaković“, Muzeja Krajine za 2016. godinu, kao i predlozi odluka o usvajanju Izveštaja o radu i finansijskom poslovanju Javnog preduzeća za građevinsko zemljište za period 01.01. – 30.11.2016. godine i od 01.12. – 31.12. 2016. godine. Veće je razmatralo i utvrdilo i predloge rešenja o davanju saglasnosti na dugoročni plan poslovne strategije i razvoja JKP „Badnjevo“ za period 2017-2022. godine i na srednjoročni plan od 2017. do 2019. godine.

About The Author

Related posts