oktobar 16, 2019

Početak realizacije projekta „Šumski vatrogasci“ u Boljevcu

Početak realizacije projekta „Šumski vatrogasci“ u Boljevcu

Opština Boljevac započela je realizaciju projekta „Šumski vatrogasci“, koji je ko-finansiran od strane Evropske Unije, kroz Interreg – IPA Program prekogranične sardnje Bugarska-Srbija. Projektom je predviđeno da se za opštine, Kula i Boljevac nabavi po jedno specijalizovano vozilo opremljeno protivpožarnom opremom, po jedan dron za nadgledanje i oprema za 30 volontera (po 15 za svaku opštinu). Projekat se realizuje u partnerstvu sa Opštinom Kula iz Republike Bugarske i „Udruženjem za civilno upravljanje u kriznim situacijama“, iz Sofije. Period realizacije projekta je 18 meseci (počev od 23.11.2016.), a vrednost celog projekta za sva tri partnera je 573.353,57 evra. Rezultati projekta „Šumski vatrogasci“ će dovesti do uklanjanja barijera za efikasno upravljanje rizikom od šumskih požara i povećaće sigurnosti ljudi i prirodnih resursa u regionima. Takođe će doći do smanjenja razlika u broju volontera, kvaliteta njihove pripreme, nivo javne svesti i dostupnost opreme i sistema da se adekvatno odgovori na pojavu šumskih požara.

Direktne koristi od samog projekta su:

– udvostručenje broja volontera u Kuli;

– obezbeđenje savremene mobilne opreme,

– novi plan za zajedničke akcije

– obuka za 200 učenika o bezbednosti i ponašanju u slučaju šumskog požara;

Takođe, projektom „Šumski vatrogasci“ će se ostvariti pozitivan uticaj širenjem broja dobrovoljačkih timova i modernizacija zaštite od prirodnih ili veštačkih šumskih požara na površini od preko 6.000 km², u okruzima Vidin u Bugarskoj i Zaječar u Srbiji.

About The Author

Related posts