novembar 15, 2019

Rad Asocijacije za razvoj opštine Žagubica u 2016. godini

Rad Asocijacije za razvoj opštine Žagubica u 2016. godini

Rad Asocijacije za razvoj opštine Žagubica  kao licenciranog pružaoca usluge pomoć u kući za stara lica, u 2016. godini obeležilo je početak sprovođenja projekta „Pomoć u kući za stara lica“ na teritoriji pet opština u Srbiji. U protekloj godini u saradnji sa lokalnom samoupravom Asocijacije za razvoj opštine Žagubica pripremila je projekat prekogranične saradnje sa Rumunijom, koji za cilj ima unapređenje uslova za zaštitu od požara i upravljanje kriznim situacijama na području opština Rekaš i Žagubica. Prema rečima Jovice Stojanović menadžera u Asocijaciji za razvoj opštine Žagubica očekuje se da će ugovor biti potpisan krajem ovog meseca, eventualno početkom februara nakon čega će početi i njegova realizacija. On naglašava da se u 2017. godini očekuje otvaranje IPARD programa gde će ova organizacija pripremiti projekte za podršku ruralnom razvoju.

 

asocijacija-za-razvoj-opstine-zagubica-mpg-still002

About The Author

Related posts