decembar 13, 2019

Prava deteta

Prava deteta

Svi oblici nasilja, zlostavljanja, zloupotreba ili zanemarivanja dece, kojima se ugrožavaju ili narušavaju fizički, psihički i moralni integritet ličnosti deteta, a sa kojima se danas veliki broj njih suocava, predstavljaju povredu jednog od osnovnih prava deteta sadržanih i  u Konvenciji Ujedinjenih nacija o pravima deteta, a to je pravo na život, opstanak i razvoj.  Projekat u vezi zastite dece od zlostavljanja i zanemarivanja sprovodi se i u Zajecaru.U Centu za socijalni rad u Zajecaru, odrzan je ove srede i drugi sastanak i na kome su dogovoreni dalji pravci rada a sa ciljem da se sve nadlezne institucije ali i nekoliko Udruzenja popvezu jer je znacajna saradnja radi sto efikasnijeg , brzeg resavanja problema na zastiti dece od zlostavljanja i zanemarivanja.

About The Author

Related posts