septembar 23, 2019

Održana sednica Opštinskog veća opštine Negotin

Održana sednica Opštinskog veća opštine Negotin

27. januara je održana devedeseta sednica Opštinskog veća opštine Negotin, kojom je predsedavala Nadica Vasić, zamenica predsednika opštine.Članovi Opštinskog veća nakon obrazloženja Valentine Đuričić, šefa Odeljenja za budžet, finansije i LPA i razmatranja nacrta, utvrdili su predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Negotin za 2017. godinu. Osnovni razlog za donošenje ove odluke je izvršenje obaveza po Ugovoru o preuzimanju obaveza JP za građevinsko zemljište i Ugovora o vršenju usluga ureživanja građevinskog zemljišta. Razlog za prvi rebalans budžeta za 2017. godinu su i neizmirene obaveze koje se odnose na komasaciju u Radujevcu. U Odluci o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Negotin za 2017. godinu ukupni prihodi i primanja, kao i ukupni rashodi i izdaci povećani su u iznosu od 77 000 000 dinara iz izvora 01 i sada umesto 1 187 597 000, iznose 1 264 597 000 dinara. Ukupni prihodi i primanja i rashodi i izdaci povećani su za 7 850 000 dinara iz izvora 13. Tako sada ukupni prihodi i primanja odnosno rashodi i izdaci iz svih izvora finansiranja iznose 1 565 255 000 dinara. Sve promene povećanja i smanjenja date su na pozicijama za konktretne korisnike i za određene namene.Većnici su usvojili i predlog Programa korišćenja i sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine opštine Negotin za 2017. godinu. Odlukom o budžetu opštine Negotin za 2017. godinu sredstva Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine planirana su u ukupnom iznosu od 40 miliona dinara.Na devedesetoj sednici Opštinskog veća utvrđšen je i predlog Odluke o orazovanju komisije za planove opštine Negotin. Radi se o petočlanoj Komisiji čiji je zadatak obavljenja stručnih poslova u postpupku izrade i sprovođenja planskih dokumenata, stručne provere usklađenosti urbanističkog projekta sa planskim dokumentom i zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja , kao i davanje stručnog mišljenja po zahtevu nadležnih organa uprave.Članovi Opštinskog veća utvrdili su i predlog Rešenja o davanju isključivog prava JP za građevinsko zemljište opštine Negotin čiji je osnivač Opština Negotin na obavljanje delatnosti pružanja usluga u 2017. godini.Na današnjoj sednici data je i saglasnost na odluke o donošenju statuta JKP „Badnjevo“ i JP za građevinsko zemljište, u cilju usklađivanja sa važećim zakonima.

 

Izvor: negotin.rs

About The Author

Related posts