26 januara, 2020

Nezaposlenost na kraju decembra 2016. godine, na području oba okruga Timočkog regiona smanjena je za oko 400  lica u odnosu na isti period 2015. godine.

Nezaposlenost na kraju decembra 2016. godine, na području oba okruga Timočkog regiona smanjena je za oko 400 lica u odnosu na isti period 2015. godine.

Prema poslednjim statističkim podacima broj zaposlenih na području oba okruga Timočkog regiona, je oko 53.900 i u privredi i u neprivredi. Od tog broja, oko 76% je zaposleno kod pravnih lica, a 24% su u sektoru preduzetništva – sami preduzetnici i zaposleni kod preduzetnika, kao i individualni poljoprivredni proizvođači.  Nezaposlenost na kraju decembra 2016. godine, smanjena je za oko 400  lica u odnosu na isti period 2015. godine. Ukupno je evidentirano 25.287 nezaposlenih lica, i to 12.104 u okrugu Zaječar i 13.183 u okrugu Bor.Tokom perioda januar-decembar 2016. godine zabeleženo je 26.936  zasnivanja radnih odnosa u oba okruga, što je za 11,6% manje u odnosu na 2015. godinu. Prestanaka radnih odnosa u posmatranom periodu je evidentirano ukupno 27341 ili za 15,3% manje nego u istom periodu 2015. godine. Najčešći razlog za prestanak radnog odnosa jeste istek roka na koji je ugovor o radu zaključen,  te je odnos broja zasnivanja i prestanaka radnih odnosa približan.

About The Author

Related posts