decembar 13, 2019

Na kraju 2016. godine 2.466 nezaposlenih lica na evidenciji NSZ u Negotinu

Na kraju 2016. godine 2.466 nezaposlenih lica na evidenciji NSZ u Negotinu

Na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje u Srbiji nalazi se nešto manje od 700 hiljada nezaposlenih, što je za oko 3,5 odsto manje nego u istom periodu prošle godine. Prema podacima ispostave NSZ u Negotinu filijala Bor, zaključno sa 31.12.2016.god. na evidenciji je bilo 2.466 nezaposlenih lica, od toga 1.071 osoba ne poseduje kvalifikaciju, sa trećim i četvrtim stepenom stručne spreme ima 1.131 lice, dipomu više škole ima 138 nezaposlenih osoba, a 126 osoba bez zaoposlenja ima fakultetsku diplomu. Dejan Tadić kordinator ispostave filijale NSZ Bor u Negotinu ističe da se očekuje izrada akcionog plana zapošljavanja od strane lokalne samouprave, koji treba da definiše ciljeve i prioritete i utvrdi mere koje će se realizovati radi unapređenja zapošljavanja i smanjenja nezaposlenosti na teritoriji opštine Negotin. Kada su u pitanju karavani za zapošljavanje, Tadić kaže da je to nova usluga koju je Nacionalna služba za zapošljavanje (NSZ) uvela u spektar mera za pomoć nezaposlenima. Projekat “EU pomoć teže zapošljivim grupama”, kroz koji Evropska unija pruža finansijsku pomoć od 6,5 miliona evra za unapređenje mera aktivne politike zapošljavanja. Cilj karavana za zapošljavanje jeste da se nezaposleni u nerazvijenim i manje razvijenim opštinama uključe u program usluga koje pruža NSZ. Nezaposleni iz teško pristupačnih područja koji iz različlitih razloga nisu na evidenciji Nacionalne službe i ne koriste usluge za pomoć pri zapošljavanju, uz pomoć savetnika u okviru karavana za zapošljavanje dobijaju mogućnost da se prijave na evidenciju NSZ i da se informišu na koji način mogu koristiti pogodnosti za nezaposlene. Karavan za zapošljavanje je 25.novembra 2016. godine organizovan za žitelje tri krajinska sela, Štubik, Jabukovac i Urovica. Tadić ističe da je tom prilikom četrdeset lica informisano, a jedno lice je uvedeno u evidenciju. Inače na području borskog okruga zabeleženo je povećanje nezaposlenosti od 0,2 odsto, odnosno na evidenciji se nalazi 12.141 nezaposleno lice. Od ukupnog broja nezaposlenih čak 57 odsto su žene – pokazuje statistika. Među zaposlenima u ovom delu Srbije, samo 12 odsto radnika zapošljeno je za stalno, dok ostali imaju ugovore na određeno vreme.

 

sajam-zaposljavanja-najava-mp4-still001

About The Author

Related posts