jul 17, 2019

Održana osamdeset sedma sednica Opštinskog veća

Održana osamdeset sedma sednica Opštinskog veća

Danas je održana osamdeset sedma sednica Opštinskog veća opštine Negotin, kojom je predsedavao Jovan Milovanović, predsednik opštine.Opštinsko veće nakon obrazloženja Slađane Stojanović, šefa odeljenja za društvene delatnosti, privredu i razvoj i razmatranja nacrta utvrđen je predlog Rešenja o obrazovanju komisije za izradu predloga godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji opštine Negotin. Komisija je dužna da izradi predlog Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta kao i da razmatra pristigle zahteve po pravu na korišćenje bez plaćanja naknade i po pravu prečeg zakupa, kao i da one koji ispunjavaju uslove Javnih poziva evidentira u godišnji program.

Veće je danas utvrdilo i predlog Rešenja o imenovanju komisije za utvrđivanje naziva ulica, trgova i drugih delova naseljenog mesta. Zadatak ove komisije biće da razmatra predloge za utvrđivanje naziva ulica koje nemaju naziv, trgova, zaseoka i drugih delova naseljenih mesta opštine Negotin, da donosi predloge akata o davanju naziva i dostavlja ih Opštinskom veću na razmatranje.

Većnici su danas doneli i Rešenje o izdvajanju sredstava iz budžeta opštine Negotin u iznosu 243.615 dinara, za izradu stolarije na crkvi u Srbovu, kao i 7.776.000 dinara JKP „Badnjevo“ za nabavku vozila – cisterne za održavanje kanalizacione mreže. Na osnovu zahteva Centra za socijalni rad, iz budžeta opštine Negotin biće izdvojeno 605.000 dinara, na ime dodele jednokratne pomoći u iznosu od po 5.000 dinara, korisnicima materijalnih i socijalnih davanja, po osnovu nesposobnosti za rad i za decu sa smetnjama u razvoju i invaliditetom.

Na osamdeset sedmoj sednici Opštinsko veće dalo je i saglasnost na Odluku UO Centra za socijalni rad kojom je usvojen Program o izmeni programa korišćenja odobrenog namenskog transfera prenetog od strane ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Ovom izmenom umesto kupovine kontejnera za stanovanje, sredstva u iznosu od 350.000 dinara biće utrošena za poboljšanje standarda korisnika socijalne zaštite.

Veće je prihvatilo i izmene Programa korišćenja sredstava za unapređenje bezbednosti saobraćaja na teritoriji opštine Negotin za 2016. godinu.

86-_sednica_ov_2

Izvor: www.negotin.rs

About The Author

Related posts