jul 20, 2018

Obaveštenje za poreske obveznike

Obaveštenje za poreske obveznike

Odeljenje za lokalnu poresku administraciju Gradske uprave Zaječar obaveštava poreske obveznike, pravna i fizička lica, kao i preduzetnike koji imaju utvrđene obaveze po osnovu javnih prihoda za ovu godinu, i to za porez na imovinu, posebnu naknadu za zaštitu i unapređenje životne sredine i komunalnu taksu za isticanje firme na poslovnom prostoru, da je istekao poslednji rok za uplatu četvrtog kvartala 2016. godine. Pozivaju se poreski obveznici koji nisu izvršili uplatu dospelih obaveza, da to učine u što kraćem roku i tako izbegnu preduzimanje mera prinudne naplate.

 

porez-2 porez-3 porez-4

About The Author

Related posts

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com